WordPress .htaccess dùng 2 tên miền và tránh lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header

Giả sử có tên miền chính là shop.vn6.vn, tên miền phụ là vn6.vn sẽ hiện thị sub url của tên miền chính. Bên cạnh đó, khi truy cập 1 số file như font, css, js từ tên miền phụ sẽ báo lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header, tất cả chúng ta cần là sử dụng đoạn code … Đọc tiếp WordPress .htaccess dùng 2 tên miền và tránh lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header

Plugin wordpress Blank Slate – tạo template rỗng giúp thiết kế landing

Link plugin: https://vi.wordpress.org/plugins/blank-slate/ Giới thiệu: tạo ra một mẫu trang cung cấp cho bạn một trang trống để chỉ nội dung của trang được hiển thị. Đầu trang và chân trang hoàn toàn trống. Điều này rất tốt cho các trình tạo trang (Beaver Builder, Divi, v.v.)

Trình soạn thảo Gutenberg trong wordpress là gì?

Nếu các bạn đã và đang sử dụng WordPress thì hẳn đã quá quen thuộc với trình soạn thảo mặc định của WordPress là TinyMCE. Trình soạn thảo này đã được sử dụng từ rất lâu và gần như không có một cải tiến, thay đổi nào cả. Gutenberg là gì? Gutenberg là một trình … Đọc tiếp Trình soạn thảo Gutenberg trong wordpress là gì?

Một số plugin miễn phí giúp tăng cường bảo mật cho website WordPress

Ưu tiên hàng đầu của bạn là giúp an toàn được Hosting, bảo về dữ liệu, file và tránh lừa đảo. Sucuri Security – Auditing, Malware Scanner and Security Hardening Nó cung cấp nhiều biến thể của chứng chỉ SSL. Bạn phải trả tiền cho những thứ này, nhưng nó có sẵn trong các gói. … Đọc tiếp Một số plugin miễn phí giúp tăng cường bảo mật cho website WordPress

Thay đổi tên miền của website WordPress bằng file .htaccess

Có 2 nơi cần thay đổi thông tin: Cập nhật tên miền mới trong Setting của WordPress Setting >> General Cập nhật file htaccess để thay đổi tên miền của website <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^olddomain\.com$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.olddomain\.com$ RewriteRule (.*)$ http://newdomain.com/$1 [R=301,L] </IfModule> Giải thích: giả sử tên miền cũ gồm … Đọc tiếp Thay đổi tên miền của website WordPress bằng file .htaccess

Chuyển hướng toàn bộ website wordpress từ http về https bằng .htaccess

Thêm đoạn code sau vào file .htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE] Header always set Content-Security-Policy “upgrade-insecure-requests;” Nội dung sẽ tương tự như ảnh sau: Tham khảo https://help.dreamhost.com/hc/en-us/articles/215747758-Force-your-site-to-load-securely-with-an-htaccess-file