Học Javascript cơ bản và nâng cao

Kiến thức cơ bản về HTML và CSS có thể giúp bạn tạo được website đơn giản. Nhưng nếu bạn mong muốn 1 website sinh động và phức tạp hơn, bạn cần Javascript. Javascript là ngôn ngữ lập trình đơn giản, nhưng cực kì mạnh mẽ và phổ biến cho lập trình web. Các ứng dụng thường thấy ở Javascript có thể kể đến như:

  • Tương tác với HTML và thay đổi nội dung và định dạng trên website dễ dàng.
  • Tương tác với các hành động của người dùng như nhấn chuột, gõ phím…
  • Xử lý và kiểm tra các dữ liệu trên form trước khi gửi về server.
  • Tạo và truy xuất thông tin lưu trong cookie trên máy người dùng.
  • Đóng vai trò như 1 ngôn ngữ lập trình phía server (sử dụng các framework như Node.js).

Loạt bài học dưới đây được sưu tầm từ http://vietjack.com/javascript/

Các khái niệm JavaScript cơ bản

Xem thêm   [Download] Tài liệu Python Tiếng Việt cơ bản – Võ Duy Tuấn

Đối tượng trong JavaScript

Hoạt động JavaScript nâng cao

Các hàm JavaScript có sẵn

1 bình luận về “Học Javascript cơ bản và nâng cao”

Viết một bình luận