Học ReactJS qua loạt video hướng dẫn từ Khoa Phạm

REACT JS là gì?

React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI). UI tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Để phát triển ứng dụng hoàn chỉnh, một mình React Js là không làm được tất cả, bạn sẽ cần thêm những kiến thức khác nữa.

Link tổng hợp tất cả các bài học ReactJS qua video:

Lập trình React.js – Khoa Phạm

Các bài hướng dẫn học ReactJS qua video:

Lập trình React.js Bài 1: Cài đặt môi trường
Lập trình React.js Bài 2: Nhúng React vào HTML Phần 1
Lập trình React.js Bài 3: Nhúng React vào HTML Phần 2
Lập trình React.js Bài 4: Khái niệm JSX và thư viện Babel Core
Lập trình React.js Bài 5: Tách React ra file riêng
Lập trình React.js Bài 6: Giới thiệu Component trong ReactJS
Lập trình React.js Bài 7: Component lồng nhau
Lập trình React.js Bài 8: Props trong ReactJS
Lập trình React.js Bài 9: Props đặc biệt
Lập trình React.js Bài 10: Bắt sự kiện trong ReactJS Phần 1
Lập trình React.js Bài 11: Bắt sự kiện trong ReactJS Phần 2
Lập trình React.js Bài 12: State trong ReactJS Phần 1
Lập trình React.js Bài 13: State trong ReactJS Phần 2
Lập trình React.js Bài 14: Ref trong ReactJS
Lập trình React.js Bài 15: Bài tập 1 – Làm quen với state và sự kiện onClick
Lập trình React.js Bài 16: Bài tập 2 – Đổi hình bằng sự kiện 
Lập trình React.js Bài 17: Bài tập 3 – Đổi hình bằng setInterval
Lập trình React.js Bài 18: Bài tập 4 – Render Html từ mảng String
Lập trình React.js Bài 19: Bài tập 5 – Render Html từ mảng đối tượng
Lập trình React.js Bài 20: ReactJS & AJAX – Quản lý ghi chú 1
Lập trình React.js Bài 21: ReactJS & AJAX – Quản lý ghi chú 2
Lập trình React.js Bài 22: ReactJS & AJAX – Quản lý ghi chú 3
Lập trình React.js Bài 23: ReactJS & AJAX – Quản lý ghi chú 4
Lập trình React.js Bài 24: ReactJS & AJAX – Quản lý ghi chú 5
Lập trình React.js Bài 25: ReactJS & AJAX – Quản lý ghi chú 6
Lập trình React.js Bài 26: ReactJS & AJAX – Quản lý ghi chú 7

3 bình luận về “Học ReactJS qua loạt video hướng dẫn từ Khoa Phạm”

Viết một bình luận