Phân biệt Web Crawling và Web Scraping

Web Crawling và Web Scraping là hai khái niệm có liên quan với nhau và có thể có nhiều người nhầm lẫn hoặc chưa phân biệt được sự khác nhau giữa hai khái niệm này.

Web Crawling

Web Crawling là quá trình thu thập thông tin từ các Website trên mạng Internet theo các đường links cho trước. Các Web Crawler sẽ truy cập các links này để download toàn bộ nội dung của trang web cũng như tìm kiếm thêm các đường links bên trong để tiếp tục truy cập và download nội dung từ các đường links này. Dữ liệu sau khi được tải về sẽ được đánh chỉ số (indexing) rồi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Web Scaping

Web Scaping cũng thực hiện việc tìm kiếm và thu thập thông tin nhưng khác với Web Crawling, Web Scraping không thu thập toàn bộ thông tin của một trang web mà chỉ thu thập những thông tin cần thiết, phù hợp với mục đích của người dùng. Trong WebScraping chúng ta cũng phần nào sử dụng WebCrawler để thu thập dữ liệu, kết hợp với Data Extraction (trích xuất dữ liệu) để tập trung vào các nội dung cần thiết.

Ví dụ phân biệt

Ví dụ như đối với trang amazon.com, Web Crawling sẽ thu thập toàn bộ nội dung của trang web này (tên các sản phẩm, thông tin chi tiết, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, các reviews và comments về sản phẩm,…). Tuy nhiên Web Scaping có thể chỉ thu thập thông tin về giá của các sản phẩm để tiến hành so sánh giá này với các trang bán hàng online khác.

Các bạn có thể tham khảo các điểm khác biệt giữa Data Scraping và Data Crawling trong bảng sau (ở đây, Data không chỉ là những dữ liệu trên các trang web online mà còn là cả các dữ liệu offline lưu trữ trong các cơ sử dữ liệu, data storage,..)

Tham khảo: http://itechseeker.com/tutorials/web-scraping/phan-biet-web-crawling-va-web-scraping/

Viết một bình luận