Progate: website học lập trình online miễn phí

Progate là một dịch vụ web đang dạy miễn phí các ngôn ngữ lập trình, scripting và các kỹ năng máy tính khác nhau.

Dịch vụ được mở vào năm 2014 tại Tokyo, Nhật Bản và có ngôn ngữ tiếng Anh trong tháng 10 năm 2017.

Bạn cần phải đăng ký một tài khoản để bắt đầu sử dụng, nhưng email mà bạn đăng ký hiện không cần xác minh và cũng không tốn bất ký chi phí gì.

Protage hiển thị các khóa học có sẵn ở trang chủ. Bạn có thể học HTML & CSS, JavaScript, jQuery, Ruby, ruby on rail 5, PHP, Java, Python, các dòng lệnh (Linux, unix) hoặc Git ngay lập tức.

Một vài khóa học gồm một bài học đơn, trong khi một số khác có nhiều bài học hơn. Các bài học về dòng lệnh mất khoảng hơn 1 giờ để hoàn thành, trong khi với khoá học Java bạn cần dành hơn 10 giờ để học nó.

Progate: website học lập trình online miễn phí

Bạn có thể xem chi tiết từng bài học trước khi bắt đầu khóa học và có thể bắt đầu nhiều khóa học hơn nếu muốn. Các bài giảng thiết kế bằng slide giúp bạn có thể xem từng trang. Một số khái niệm được giải thích, trong khi một số khác đòi hỏi bạn phải thực hành những gì bạn học trước đó.

Ảnh chụp màn hình phía trên hiển thị câu lệnh đầu tiên bạn sẽ học khi bắt đầu khóa học. Nó hướng dẫn làm thế nào để tiếp cận câu lệnh và tạo các tập tin mới, phần đồ hoạ cũng khá đẹp mắt.

Xem thêm   Học NodeJS cơ bản và nâng cao

Trang slide tiếp theo mở ra một môi trường làm việc, nơi bạn được yêu cầu chạy lệnh. Bạn sẽ thấy các hướng dẫn ở bên trái, một cửa sổ terminal mô phỏng ở giữa và tập tin thông tin hướng dẫn cấu trúc ở bên phải.

Progate: website học lập trình online miễn phí

Những thay đổi bạn thực hiện được phản anh trong khung cấu trúc tập tin, bạn có thể chạy các lệnh khác trong một bài kiểm tra.

Cấu trúc tổng thể của giao diện trang web khá tốt. Progate làm nổi bật các lệnh và thông tin trên các trang slide bằng cách giải thích chúng bằng văn bản và trực quan. Bạn có thể quay trở lại các slide thông tin bất cứ khi nào cần để nhớ hoặc tìm kiếm thứ gì đó.

Tham khảo: techsignin.com

Viết một bình luận