Python full stack video

Xem thêm:

Có rất nhiều thông tin về khái niệm “full stack developer” (lập trình viên đầy đù kỹ năng). Vậy thế nào là full web stack, ở đây là Python và làm thế nào bạn học được những kỹ năng liên quan?

Video này sẽ hướng dẫn tổng quan về các nền tảng từ server quản lý các web request cho tới Javascript thực thi trên trình duyệt người dùng.

Video

Tổng quan

full-stack-python-map

Bắt đầu học Python

http://www.fullstackpython.com/table-of-contents.html

1 bình luận về “Python full stack video”

Viết một bình luận