Game có phải đơn thuần chỉ là lập trình?

Theo nhận định của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), để phát triển công nghiệp trò chơi (game) thì nhân lực về đồ họa chiếm đến 50%, trong khi đó nhân lực về lập trình chỉ chiếm 40%, 10% còn lại là âm thanh cũng không thể thiếu. Như vậy, đồ họa có vị thế rất quan trọng với game và thậm chí có ý nghĩa quyết định.