SO SÁNH BABOK V2 VÀ V3: PHIÊN BẢN MỚI, THÊM NHIỀU KIẾN THỨC MỚI

Vào tháng 30/09/2016, Học viện quốc tế IIBA (International Institute of Business Analysis) đã chính thức thay đổi nội dung giáo trình BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) từ Version 2.0 (v2) sang Version 3.0 (v3). Và trong các kỳ thi lấy chứng chỉ Phân tích nghiệp vụ – PTNV (Business Analysis – BA) quốc tế sắp tới, các kiến thức nền tảng sẽ được nâng cấp toàn bộ dựa theo giáo trình BABOK v3.

TÓM TẮT SÁCH TUẦN LÀM VIỆC 4 GIỜ – TIMOTHY FERRISS

Tuần làm việc 4 giờ cho thấy một góc nhìn về công việc, giải phóng bạn ra khỏi giờ làm việc truyền thống từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều của mình, tận dụng sức mạnh kết nối toàn cầu để đem lại cho bạn một công việc kinh doanh hiệu quả và sự tự do để tận hưởng cuộc sống. Với công thức bốn bước DEAL: D – Definition (Định nghĩa), E: Elimination (Loại bỏ), A: Automation (Tự động) và L: Liberation (Giải phóng)