Phân biệt null, undefined và NaN trong Javascript

Nếu bạn đang dấn thân vào JavaScript, một trong những thứ bạn cần học đầu tiên chính là các loại data. Như khi chúng ta nói về Numbers, Strings và Booleans khá rõ ràng, các object cũng ổn nhưng khi null và indentified nhập cuộc thì mọi thứ sẽ trở nên rối hơn một chút. Nếu bạn … Đọc tiếp Phân biệt null, undefined và NaN trong Javascript

DOM là gì? Tìm hiểu và thao tác DOM trong Javascript

Với lập trình web, kiến thức về DOM và khả năng thao tác DOM là hai yếu tố quan trọng nhất. DOM cho bạn khả năng thay đổi mọi thứ của trang web, khi mà mọi nội dung đều có thể được thêm bớt xóa sửa để mang lại trải nghiệm và nội dung tốt … Đọc tiếp DOM là gì? Tìm hiểu và thao tác DOM trong Javascript

Coding convention, Coding Standard cho Javascript

Coding standard – tiêu chuẩn code riêng có thể dẫn đến các kết quả như sau: Giữ cho code đồng nhất Dễ đọc và dễ hiểu Dễ duy trì Để đạt được những điều đó thì mình đã đặt ra các tiêu chuẩn code như sau: Khi so sánh thì dùng === thay vì == … Đọc tiếp Coding convention, Coding Standard cho Javascript

5 quy tắc binding trong JavaScript

Khái niệm “this” trong JavaScript là một trong những khía cạnh khó hiểu nhất của ngôn ngữ này. Tuy nhiên lại là nhân tố quan trọng để viết code “advance”, nâng cao hơn. Trong JS, this cho phép: Sử dụng lại function trong các ngữ cảnh khác nhau Xác định tập trung vào object nào khi gọi … Đọc tiếp 5 quy tắc binding trong JavaScript

Javascript – Truy cập đúng biến ‘this’ trong callback trả về

Những gì bạn nên biết về this this (hay còn gọi là “bối cảnh”) là một từ khóa đặc biệt bên trong mỗi hàm và giá trị của nó chỉ phụ thuộc vào cách hàm được gọi chứ không phải cách / khi / nơi nó được định nghĩa. Nó không bị ảnh hưởng bởi phạm vi từ vựng … Đọc tiếp Javascript – Truy cập đúng biến ‘this’ trong callback trả về

Một số cách viết ngắn gọn code trong Javascript ES6

Khai báo biến Gán giá trị cho nhiều biến Ta có thể gán giá trị cho nhiều biến sử dụng cấu trúc mảng. Toán tử bậc 3 Thay vì dùng câu lệnh if-else ta có thể dùng toán tử bậc 3 để viết ngắn gọn hơn Gán giá trị mặc định Ta có thể dùng … Đọc tiếp Một số cách viết ngắn gọn code trong Javascript ES6

Defer và Async trong Javascript là gì?

Vấn đề Javascript là 1 trong những tài nguyên chặn trang, có nghĩa là việc hiển thị HTML có thể bị chặn hay làm chậm bởi Javascript. Khi parser đọc đến <script> tag, bất kể là inline hay là external file, quá trình parse sẽ tạm dừng để fetch script đó về và execute. Việc này … Đọc tiếp Defer và Async trong Javascript là gì?