Python FastAPI là gì? Vì sao nên chọn FastAPI

Giới thiệu Nhu cầu phát triển theo mô hình microservice ngày càng phổ biến, nếu lập trình Python, chắc ai cũng sẽ biết tới 3 framework Django, Flask và FastAPI. Python FastAPI là gì? FastAPI là nền tảng thiết kế, lập trình xây dựng API cực kỳ nhanh trên cả 2 phương diện phát triển … Đọc tiếp Python FastAPI là gì? Vì sao nên chọn FastAPI

Học Python từ A-Z

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, có mục đích chung, thông dịch, rất linh động và được sử dụng rộng rãi. Triết lý thiết kế của nó nhấn mạnh code dễ đọc, và cú pháp của nó cho phép lập trình để diễn tả khái niệm trong ít dòng mã hơn có thể có trong các ngôn ngữ như C++ hay Java.

Chạy Javascript khi scrape site bằng Scrapy Python

Khi scrape website mà gặp Next chuyển trang bằng Javascript, thì có lẽ sẽ cần hỗ trợ cho việc xử lý Javascript, giúp chuyển trang.

Nếu phải chọn giải pháp xử lý Javascript, thì tốc độ sẽ chậm hơn so với chỉ sử dụng Scrapy, vì bên cạnh việc xử lý html text, hệ thống sẽ phải xử lý DOM và chạy Javascript.