Một số câu hỏi phỏng vấn về Node.js

Node.js không chỉ được dùng ở mỗi backend, mà cũng có thể được dùng ở cả frontend, vì vậy, nó đã trở thành một phần rất quan trọng của hệ sinh thái web. Điều này nghĩa là sẽ thật hữu ích cho một nhà phát triển Node.js làm quen với vai trò của công nghệ … Đọc tiếp Một số câu hỏi phỏng vấn về Node.js

Phân biệt devDependencies và Dependencies trong NodeJs

devDependencies là những module sẽ chỉ được dùng vào mục đích phát triển sản phẩm dependencies là những module sẽ được sử dụng trong quá trình chạy sản phẩm thực tế. Để lưu một package từ dependencies sang devDependencies, chỉ cần thêm –save-dev sau một sau câu lệnh trong quá trình cài đặt package. Giả sử mình muốn cài đặt một package … Đọc tiếp Phân biệt devDependencies và Dependencies trong NodeJs

Tạo một Restful API bằng Serverless, NodeJs và Express

Chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều người sử dụng Serverless để triển khai các ứng dụng web. Lợi ích là những triển khai nhanh chóng, tốc độ nhanh, quy mô tự động, và chi phí trả cho mỗi lần thực hiện. Bài thực hành này giúp bạn nắm được Serverless, NodeJs, Express, DynamoDB

Các framework NodeJS phổ biến

Ngày nay Node.js cung cấp một trong những giải pháp tiên tiến nhất để xây dựng các ứng dụng web / di động. Phạm vi sử dụng của nó đang được gia tăng nhanh chóng với sự đóng góp tích cực từ cộng đồng phát triển và các công ty công nghệ khổng lồ khác. Các framework đã mở rộng các chức năng của Node.js đến một mức độ đáng kể và cũng đã xây dựng các tính năng mới hơn, tiện ích, dễ sử dụng và thông minh hơn.