ASP.NET Core là gì?

Asp.net core là gì ? Tại sao cần sử dụng ASP.NET Core ?. Vào 27/6/2017, Microsoft đã phát hành chính thức .NET Core 1.0, ASP.Net core 1.0 và Entity Framework Core 1.0. Đây là một bước chuyển lớn của Microsoft vì đã mở mã nguồn và cho phép hoạt động trên cả Mác và Linux thay vì trước đó chỉ hoạt động trên Windows

Dot .Net Framework Core là gì?

Qua rất nhiều năm xây dựng và phát triển thư viện .NET. Hiện nay thư viện nổi tiếng của Microsoft này đã được đổi tên thành .NET CORE. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc điểm mới của Net Core và làm một vài thực nghiệm nhỏ để xây dựng các ứng dụng trên nền tảng mới này.