Tự tay tạo child theme cho WordPress

Giới thiệu WordPress developers đã thêm khả năng tạo child theme để bạn có thể dễ dàng xây dựng sub-theme dựa trên tính chất của theme master. Một child theme cho phép bạn sử dụng và điều chỉnh master theme, sau đó lưu child theme độc lập nhằm tránh ảnh hưởng tới theme gốc. Trong … Đọc tiếp Tự tay tạo child theme cho WordPress