Plugin wordpress Blank Slate – tạo template rỗng giúp thiết kế landing

Link plugin: https://vi.wordpress.org/plugins/blank-slate/ Giới thiệu: tạo ra một mẫu trang cung cấp cho bạn một trang trống để chỉ nội dung của trang được hiển thị. Đầu trang và chân trang hoàn toàn trống. Điều này rất tốt cho các trình tạo trang (Beaver Builder, Divi, v.v.)

Tự tay lập trình plugin WordPress của bạn

Tại sao bạn muốn tạo một plugin? Nếu bạn giống như tôi, có thể bạn đang thêm chức năng vào theme của mình thay vì tạo một plugin. Có nhiều trường hợp làm như vậy là tốt, nhưng cũng có trường hợp chức năng tùy chỉnh tốt hơn nên được thêm vào plugin. Tại sao bạn có … Đọc tiếp Tự tay lập trình plugin WordPress của bạn