Một số plugin miễn phí giúp tăng cường bảo mật cho website WordPress

Ưu tiên hàng đầu của bạn là giúp an toàn được Hosting, bảo về dữ liệu, file và tránh lừa đảo. Sucuri Security – Auditing, Malware Scanner and Security Hardening Nó cung cấp nhiều biến thể của chứng chỉ SSL. Bạn phải trả tiền cho những thứ này, nhưng nó có sẵn trong các gói. … Đọc tiếp Một số plugin miễn phí giúp tăng cường bảo mật cho website WordPress

Chuyển hướng toàn bộ website wordpress từ http về https bằng .htaccess

Thêm đoạn code sau vào file .htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE] Header always set Content-Security-Policy “upgrade-insecure-requests;” Nội dung sẽ tương tự như ảnh sau: Tham khảo https://help.dreamhost.com/hc/en-us/articles/215747758-Force-your-site-to-load-securely-with-an-htaccess-file

10 mẹo WordPress để bảo mật trang web của bạn

WordPress là Hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất và cung cấp hơn 30% trang web. Tuy nhiên, khi nó phát triển, tin tặc đã lưu ý và bắt đầu nhắm mục tiêu cụ thể vào các trang web WordPress. Cho dù trang web của bạn cung cấp những loại nội dung … Đọc tiếp 10 mẹo WordPress để bảo mật trang web của bạn