Một số Cache Plugin (bộ nhớ đệm) miễn phí trong WordPress

WordPress có nhiều plugin hỗ trợ cache rất tốt như W3 Total Cache, WP Super Cache, WP Fastest Cache, Hyper Cache, Comet Cache, Cachify, Simple Cache W3 Total Cache W3 Total Cache là một trong những plugin bộ nhớ đệm WordPress phổ biến nhất. Đây là một plugin bộ nhớ đệm WordPress toàn diện với rất … Đọc tiếp Một số Cache Plugin (bộ nhớ đệm) miễn phí trong WordPress