webcoban.vn: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC HTML

HTML là gì? – HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, nó được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẫu thông tin được trình bày trên Word Wide Web. – HTML là … Đọc tiếp webcoban.vn: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC HTML

DOM là gì? Tìm hiểu và thao tác DOM trong Javascript

Với lập trình web, kiến thức về DOM và khả năng thao tác DOM là hai yếu tố quan trọng nhất. DOM cho bạn khả năng thay đổi mọi thứ của trang web, khi mà mọi nội dung đều có thể được thêm bớt xóa sửa để mang lại trải nghiệm và nội dung tốt … Đọc tiếp DOM là gì? Tìm hiểu và thao tác DOM trong Javascript