Vai trò của BA trong phát triển phần mềm (SDLC)

Quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life cycle- SDLC) bao gồm một chuỗi các bước thực hiện trong công ty phần mềm để cung cấp một dự án phần mềm. Các bước gồm: Khởi tạo, lên kế hoạch, thu thập yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì.

SO SÁNH BABOK V2 VÀ V3: PHIÊN BẢN MỚI, THÊM NHIỀU KIẾN THỨC MỚI

Vào tháng 30/09/2016, Học viện quốc tế IIBA (International Institute of Business Analysis) đã chính thức thay đổi nội dung giáo trình BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) từ Version 2.0 (v2) sang Version 3.0 (v3). Và trong các kỳ thi lấy chứng chỉ Phân tích nghiệp vụ – PTNV (Business Analysis – BA) quốc tế sắp tới, các kiến thức nền tảng sẽ được nâng cấp toàn bộ dựa theo giáo trình BABOK v3.

Business Analyst là gì và làm những gì?

1. Business Analyst là gì Business Analyst là đây! Cụ thể mà nói thì Business Analyst sẽ là người thực hiện chính xác quy trình trong sơ đồ trên! 1.1. Business Analyst Concept Cụ thể nhé. Từ các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, doanh nghiệp có mục tiêu phải giải quyết được các … Đọc tiếp Business Analyst là gì và làm những gì?