Generic type trong Typescript

1. Giới thiệu Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Generic type là gì ?Theo như định nghĩa của TypeScript về Generic: Trong các ngôn ngữ như C # và Java, một trong những công cụ chính trong hộp công cụ để tạo các thành phần có thể tái sử dụng là generics, nghĩa … Đọc tiếp Generic type trong Typescript

Kiểu dữ liệu trong Typescript

Có ba kiểu khác nhau trong TypeScript: any type, Built-intype và User-definedtype. 1. Any type – bất kì loại dữ liệu nào Any là kiểu dữ liệu tập hợp siêu của tất cả các kiểu dữ liệu trong TypeScript. Cung cấp cho bất kỳ biến nào kiểu any tương đương với việc không tham gia kiểm tra kiểu dữ liệu cho biến. … Đọc tiếp Kiểu dữ liệu trong Typescript