Một số câu hỏi phỏng vấn về Node.js

Node.js không chỉ được dùng ở mỗi backend, mà cũng có thể được dùng ở cả frontend, vì vậy, nó đã trở thành một phần rất quan trọng của hệ sinh thái web. Điều này nghĩa là sẽ thật hữu ích cho một nhà phát triển Node.js làm quen với vai trò của công nghệ … Đọc tiếp Một số câu hỏi phỏng vấn về Node.js

Sự khác biệt giữa npm –save và –save-dev

Chú ý: –save hiện là tùy chọn mặc định, kể từ NPM 5. Do đó, nó không còn cần thiết một cách rõ ràng nữa. Có thể chạy cài đặt npm mà không cần –save để đạt được kết quả tương tự. Theo mặc định, NPM chỉ cần cài đặt một gói trong node_modules. Khi … Đọc tiếp Sự khác biệt giữa npm –save và –save-dev