Học ReactJS trong 15 phút

ReactJS là gì? React.JS là một thư viện Javascript dùng để xây dựng giao diện người dùng. Với cá nhân tôi cũng như nhận xét chung của cộng đồng về ReactJS thì nó nhanh, dễ học và vui. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đến với những khái niệm. Component React được xây dựng … Đọc tiếp Học ReactJS trong 15 phút

Sử dụng bootstrap 4 trong React bằng React Bootstrap

React Bootstrap là gì? React Bootstrap là Bootstrap được xây dựng lại bằng React. Link: https://react-bootstrap.github.io/getting-started/introduction React-Bootstrap thay thế Bootstrap JavaScript. Mỗi thành phần đã được xây dựng từ đầu như một thành phần React thực sự, không có các phụ thuộc không cần thiết như jQuery. Là một trong những thư viện React lâu đời nhất, … Đọc tiếp Sử dụng bootstrap 4 trong React bằng React Bootstrap

Tăng tốc preformance trong ReactJS

REACT JS là gì? Học ReactJS qua loạt video hướng dẫn từ Khoa Phạm So sánh Reactjs và Angularjs – Hai khía cạnh javascript 1. Sử dụng những kỹ thuật mà ReactJS cung cấp cho chúng ta. Khi viết framework ReactJS thì những nhà phát triển đã luôn lường trước những vấn đề liên quan đến performance. … Đọc tiếp Tăng tốc preformance trong ReactJS

Học ReactJS qua loạt video hướng dẫn từ Khoa Phạm

React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI). UI tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Để phát triển ứng dụng hoàn chỉnh, một mình React Js là không làm được tất cả, bạn sẽ cần thêm những kiến thức khác nữa.