Sử dụng ngx-bootstrap Bootstrap 3 và 4 trong Angular CLI

ngx-bootstrap là gì? ngx-bootstrap là một dự án Mã nguồn mở (MIT Licensed), đây là một dự án độc lập với sự phát triển liên tục được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của những người ủng hộ tuyệt vời. ngx-bootstrap chứa tất cả các thành phần Bootstrap cốt lõi (và không chỉ) do Angular … Đọc tiếp Sử dụng ngx-bootstrap Bootstrap 3 và 4 trong Angular CLI

Các tính năng mới trong Angular 11

Điểm nổi bật của bản nâng cấp mới nhất cho framework web do Google phát triển bao gồm các loại nghiêm ngặt hơn (stricter types), cải tiến hiệu suất bộ định tuyến và nội tuyến phông chữ tự động. Với tính năng cuối cùng này, các ứng dụng được tạo ra nhanh hơn bằng cách … Đọc tiếp Các tính năng mới trong Angular 11

Cơ bản về Directives trong Angular CLI

1 Directives là gì? Directives là một đối tượng giúp chúng ta dễ dàng thay đổi một đối tượng khác và cách áp dụng rất đơn giản và linh hoạt. Directives có thể hiểu như là các đoạn mã typescript (hoặc javascript) kèm theo cả HTML và khi gọi thì gọi như là HTML luôn. … Đọc tiếp Cơ bản về Directives trong Angular CLI