Headless browsers với Puppeteer NodeJs

Xem thêm: Headless browsers là gì?

Puppeteer là gì?

Puppeteer là một thư viện Node cung cấp API cấp cao để kiểm soát Chrome hoặc Chromium qua Giao thức DevTools . Puppeteer chạy không đầu theo mặc định, nhưng có thể được định cấu hình để chạy Chrome hoặc Chromium đầy đủ (không có đầu).

Tác dụng của Puppeteer

Hầu hết mọi thứ bạn có thể làm thủ công trong trình duyệt đều có thể được thực hiện bằng Puppeteer! Dưới đây là một số ví dụ để bạn bắt đầu:

  • Tạo ảnh chụp màn hình và PDF của các trang.
  • Thu thập thông tin một SPA (Ứng dụng một trang) và tạo nội dung kết xuất trước (tức là “SSR” (Kết xuất phía máy chủ)).
  • Tự động gửi biểu mẫu, kiểm tra giao diện người dùng, nhập bàn phím, v.v.
  • Tạo môi trường thử nghiệm tự động, cập nhật. Chạy thử nghiệm của bạn trực tiếp trong phiên bản Chrome mới nhất bằng cách sử dụng JavaScript và các tính năng trình duyệt mới nhất.
  • Ghi lại dấu vết dòng thời gian của trang web của bạn để giúp chẩn đoán các vấn đề về hiệu suất.
  • Kiểm tra các tiện ích mở rộng của Chrome.

Phần còn lại như Cài đặt, Sử dụng code mời bạn tham khảo tại đây: https://github.com/puppeteer/puppeteer

Viết một bình luận