Học Bootstrap 5 từ A tới Z

Xem thêm: Bootstrap 5 alpha có những đặc điểm gì mới?

Bắt đầu làm quen Bootstrap 5

Customize / Tùy chỉnh

Layout / Bố cục

 • Breakpoints / Điểm thay đổi responsive màn hình
 • Containers / Khối cơ bản để chứa nội dung
 • Grid / Khái niệm để xây dựng layout cho kích cỡ, hình dáng
 • Columns / Cột hiện thị trong grid
 • Gutters / Phần đệm giữa các cột
 • Utilities / Để phát triển nhanh hơn và thân thiện với thiết bị di động, Bootstrap bao gồm hàng chục lớp tiện ích để hiển thị, ẩn, căn chỉnh và giãn cách nội dung.
 • Z-index / Định nghĩa sẵn cho dropdown, sticky, tooltip …

Content / Nội dung

 • Reboot / Tiêu chuẩn css cho các thành phần html của bootstrap
 • Typography / Tài liệu và ví dụ về kiểu chữ Bootstrap, bao gồm cài đặt chung, tiêu đề, văn bản nội dung, danh sách, v.v.
 • Images / Ví dụ cho ảnh
 • Tables / Ví dụ cho bảng
 • Figures / Ví dụ cho ảnh và text

Forms

Components / Thành phần

Helpers / Trợ giúp

Utilities / Tiện ích

Extend / Mở rộng

Viết một bình luận