Học Lập trình Arduino Cơ bản – 10 bài qua video youtube

Xem thêm: Arduino là gì? Lập trình Arduino bằng C/C++

Bài 1: GIới thiệu về Arduino và cách cài đặt Arduino IDE

Bài 2: Sửa lỗi không sử dụng được Arduino IDE

Bài 3: Giới thiệu về đèn led, điện trở và cách sử dụng

Bài 4: Lập trình làm sáng hoặc tắt một bóng đèn LED

Bài 5: nói kỹ hơn về led và pinMode(), digitalWrite()

Bài 6: lệnh delay() làm nhấp nháy đèn

Bài 7: khái niệm define và ứng dụng

Bài 8: Biến và kiểu dữ liệu

Bài 9: Câu lệnh rẽ nhánh if()-else

Bài 10: vòng lặp for

Viết một bình luận