Học Pascal cơ bản

Lần học Pascal cuối cùng cũng đã hơn 10 năm, lên mạng tìm thấy 1 danh sách các bài Pascal cơ bản khá hay, tham khảo của blog https://nguyenvanquan7826.com/pascal-co-ban/

Tổng hợp các bài học Pascal cơ bản

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cao cấp do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ đề xuất năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học nổi tiếng người Pháp: Blaise Pascal.

Viết một bình luận