Học Regex online

RegEx  (Regular Expression) hoạt động theo kiểu so khớptrả về kết quả giống nhau của sự so khớp đó. Ví dụ bạn làm bánh thì cái khuôn chính là biểu thức Regular Expression còn còn bánh được làm ra chính là sản phẩm của sự so khớp giữa bột vài cái khuôn.

Trước tiên để dễ hiểu ta quy định một số thuật ngữ:

  • pattern: được gọi là chuỗi Regular Expression (biểu thức chính quy)
  • subject: chuỗi so khớp với pattern
  • matches: kết qua so khớp

Hay để hình dung, ta sẽ có tương quan với ví dụ bên trên:

  • pattern / khuôn
  • subject / bột
  • matches / bánh

1. Học RegEx online tại regexone.com

Bạn có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất tại đây regexone.com, chú ý hãy học đâu chắc đó, nhưng cần nắm được tổng quan:

https://regexone.com/lesson/introduction_abcs

hoc regex tại regexone.com
Hoc regex tại regexone.com

2. Thực hành RegEx online tại regexr.com

Những kiến thức bạn nắm được khi học tại RegExOne, bạn hoàn toàn có thể thực hành trực tiếp tại RegExR.com. Ngoài ra, trong quá trình lập trình, bạn có thể coi đây là nơi thực hành những biểu thức cần test!

https://regexr.com/

thuc hanh regex online tai regexr.com
Thuc hanh regex online tai regexr.com

Viết một bình luận