So sánh 25 framework chatbot phổ biến nhất

Nhiều chuyên gia gọi năm 2016 là “năm chatbot”. Hàng ngàn chatbot đã giúp các doanh nghiệp cải thiện dịch vụ khách hàng, bán nhiều hơn và tăng thu nhập. Bài báo này báo cáo tổng quan về Các Quái vật Dữ liệu về nghiên cứu trên những nền tảng nổi tiếng nhất để xây dựng Chatbot.

Sự liên quan của nghiên cứu này được chứng minh bằng việc triển khai rộng rãi chatbot. Thật vậy, các chatbot ngày nay được sử dụng để giải quyết một số nhiệm vụ kinh doanh trong nhiều ngành như Thương mại điện tử, Bảo hiểm, Ngân hàng, Y tế, Tài chính, Pháp luật, Viễn thông, Logistics, Bán lẻ, Tự động, Giải trí, Du lịch, Thể thao, Giải trí, Truyền thông và nhiều khác. Gartner Summits dự báo rằng hơn 85% tương tác của khách hàng sẽ được quản lý mà không có con người vào năm 2020. Theo TechEmergence, Chatbot được mong đợi là ứng dụng tiêu thụ số một cho người tiêu dùng trong năm năm tới.

25 trong số các nền tảng nổi tiếng nhất để xây dựng chatbot, như IBM Watson, Microsoft Bot Framework, LUIS, Wit.ai, Api.ai, Chatfuel, và các nghiên cứu khác đã được nghiên cứu và một bảng so sánh đã được soạn.

Xem chi tiết thêm tại đây.

Danh sách 25 framework chatbot:

 1. IBM Watson Conversation Service

 2. AgentBot

 3. Twyla

 4. Pypestream

 5. Live Agent

 6. DigitalGenius

 7. Semantic Machines

 8. Msg.ai

 9. wit.ai

 10. rasa NLU

 11. Api.ai

 12. Microsoft Bot Framework

 13. Microsoft Language Understanding Intelligent Service (LUIS)

 14. Chatfuel

 15. Pandorabots

 16. ChatterBot

 17. Octane.ai

 18. Rebot.me

 19. ManyChat

 20. FlowXO

 21. Gubshup

 22. Reply.ai

 23. KITT.AI

 24. It’s Alive

 25. ChatScript

Bảng so sánh các framework chatbot:

Viết một bình luận