So sánh Dapper với Entity Framework Core ngoài vấn đề hiệu suất

Dapper vs Entity Framework Hãy để chúng tôi bắt đầu với câu trả lời mà hầu hết mọi người tìm kiếm khi đưa ra câu hỏi này. Entity Framework có thực sự tệ như vậy không? Và câu trả lời là phức tạp. Khi nói đến hiệu suất… Hãy xem điểm chuẩn này nói lên điều gì: Về … Đọc tiếp So sánh Dapper với Entity Framework Core ngoài vấn đề hiệu suất