webcoban.vn: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC HTML

HTML là gì?

– HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, nó được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẫu thông tin được trình bày trên Word Wide Web.

– HTML là một ngôn ngữ rất đơn giản và dễ học, đối với những bạn mới đặt chân trên con đường lập trình web (nói chung) hoặc thiết kế web (nói riêng) thì HTML chính là ngôn ngữ đầu tiên mà các bạn cần phải học.

Các hướng dẫn cơ bản

– Bài 01: Một số kiến thức cơ bản về HTML

– Bài 02: Cách tạo và chạy một tập tin HTML

– Bài 03: Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

– Bài 04: Đoạn văn bản (Paragraph)

– Bài 05: Thẻ đề mục (Heading)

– Bài 06: Các thẻ định dạng văn bản

– Bài 07: Tìm hiểu khái niệm phần tử (Element)

– Bài 08: Cách viết chú thích

– Bài 09: Liên kết (Link)

– Bài 10: Cách liên kết đến một vị trí bên trong trang web

– Bài 11: Tìm hiểu khái niệm thuộc tính (Attribute)

– Bài 12: Cách sử dụng thuộc tính Style

– Bài 13: Thuộc tính ID & Class trong HTML

– Bài 14: Phần tử khối, phần tử nội tuyến

– Bài 15: Cách sử dụng thẻ <div> và <span> trong HTML

– Bài 16: Chèn hình ảnh (Image) vào trang web

Xem thêm   Sách - Ebook học Angular trong 60 phút

– Bài 17: Bản đồ ảnh (Image Map)

– Bài 18: Chèn Video vào trang web

– Bài 19: Chèn Audio vào trang web

– Bài 20: Chèn Iframe vào trang web

– Bài 21: Nhúng video trên Youtube vào trang web

– Bài 22: Danh sách (List)– Bài 23: Bảng (Table)

– Bài 24: Cách nhúng ứng dụng bên ngoài (Plugin) vào trang web

– Bài 25: Các ký tự thực thể (Entities) trong HTML

Tìm hiểu nâng cao

– Danh sách các thẻ trong HTML (sắp xếp theo bảng chữ cái)

– Danh sách các thẻ trong HTML (sắp xếp theo thể loại)

– Danh sách mã ngôn ngữ (Language Code) trong HTML

Tham khảo: https://webcoban.vn/html/tai-lieu-hoc-html

Viết một bình luận