Dot .Net Framework Core là gì?

.NET Core là gì?
Đây là một thư viện được phát triển song song với .NET 4.6. Nhiều lập trình viên nhầm lẫn nó là một phiên bản cải tiến của .NET 4.6 tuy nhiên thực tế ko phải vậy nó là một nền tảng mới

001.png - 132.29 kb

Hình vẽ trên cho thấy đây là một thư viện mới với rất nhiều thứ được bổ sung như CoreCLR & CoreFX thay thế CLR & FCL. Bên cạnh đó  .NET Core, còn có ASP.NET Core 1.0 và  ASP.NET Core MVC. Hình vẽ sau cho thấy sự khác nhau: 002.png - 66.48 kb

Những cái mới trong .Net Core
Đa nền tảng
003.png - 7.01 kb
Chúng ta biết rằng .Net truyền thống chỉ chạy trên nền hệ điều hành Windows. Mặc dù có Mono có thể chạy trên Linux, tuy nhiên đây không phải một sản phẩm của MS. Tuy nhiên với .Net Core bạn có thể phát triển các ứng dụng trên Linux, Mac. Để chạy đa nền Microsoft xây dựng thư viện biên dịch runtime & libraries gọi là  CoreCLR and CoreFX giúp biên dịch trên mọi nền tảng. Microsoft bỏ thư viện “System.Web” và tạo thư viện mới “Microsoft.AspNetCore” để có thể chạy trên đa nền hosting

Mã nguồn mở

004.png - 10.74 kb

Thế giới đang chuyển sang mã nguồn mở, Microsoft tạo .Net Core là một open source. Source Code của nó được lưu trữ trên GIT. Bạn có thể thay đổi chúng.

 

Tối ưu việc thực thi

 005.png - 113.16 kb

Có rất nhiều sự thay đổi trong thư viện. như thư viện “System” bao gồm cả System.IO, System.Net, System.Configuration nó làm cho thư viện gọn hơn và tối ưu hơn .NET Core hỗ trợ nuGet packages để người phát triển có thể phát triển các gói nên .Net Core

Xem thêm   ASP.NET Core là gì?

Giới thiệu CLI

 

006.png - 4.97 kb

.NET Core giới thiệu một công cụ dòng lệnh gọi là dotnet.exe cho phép tạo các  ứng dụng bằng công cụ dòng lệnh này trên nhiều nền tảng.
Module hóa
Mỗi khi có một tính năng mới được thêm vào trong các thành phần của .NET framework, một phiên bản mới được phát hành bởi Microsoft. Ví dụ với ASP.NET MVC, đã có một khái niệm định tuyến giới thiệu  ASP.NET MVC 4 mà đã có trong Visual Studio 2012 (.NET framework 4.5). Nhưng với ASP.NET MVC 5, họ đã giới thiệu bộ định tuyến khác được thêm vào trong Visual Studio 2013 (.NET Framework 4.5.1). Kiểu này thay đổi trong thành phần có thể dẫn đến việc giới thiệu phiên bản mới của phiên bản khuôn khổ. Nhưng bây giờ, đó là tất cả đi với NET Core, nơi mà tất cả mọi thứ là NuGet gói. Nó trở nên rất dễ dàng để nâng cấp các thành phần vì nó sẽ giới thiệu việc phát hành gói NuGet và không phải là toàn bộ thư viện.
Hỗ trợ môi trường đám mây
Với .NET Core, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng internet như Web Apps, IOT apps & mobile backend.
Cài đặt và sử dụng
Truy cập http://www.dot.net
007.png - 101.08 kb
Tải và cái đặt các ứng dụng trong khung đỏ.
Phát triển một Sample Web application sử dụng CLI
Với công cụ “dotnet” trong .NET Core RC1 & ASP.NET Core RC1, Chúng ta có thể sử dụng công cụ dnx gồm 3 phần,
  • dnvm – Quản lý phiên bản
  • dnu – Dotnet utility – Công cụ quản lý dependencies, building & publishing ứng dụng
  • dnx -Dotnet execution runtime – Biên dịch code
Khởi tạo
Trong ổ đĩa gõ dòng lệnh sau:

 

Xem thêm   ASP.NET Core là gì?

008.png - 97.5 kb

Bước 1- Mở Command Prompt và di chuyển đến thư mục cần tạo.

009.png - 16.72 kb

Bước 2. Gõ lệnh
>dotnet new –lang C#
010.png - 23.22 kb
Kết quả tạo được 2 tập tin program.cs và project.json
Tạo ứng dụng Web gõ
>dotnet new –lang C# -t web

011.png - 34.73 kb

Kết quả tạo được các tập tin và thư mục sau

 

012.png - 157.95 kb

Bước 3-  Sử dụng lệnh để thêm vào dự án mà ko thay đổi bất kỳ mã nguồn
>dotnet restore

013.png - 164.06 kb

Những gói này được khởi tạo trong project.json file.
Bước 4 Thực thi
>dotnet build
014.png - 61.35 kb
Bước 5- Chạy ứng dụng.
>dotnet run

 

015.png - 69.54 kb

 

Mở trình duyệt và gõ http://localhost:5000
Kết quả
016.png - 94.89 kb
Qua bài viết chắc hẳn các bạn sẽ những kiến thức nhất định về Net Core. Hi vọng chúng sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh với nền tảng mới này.
Nguồn: http://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=18280&Itemid=128

Viết một bình luận