Angular 12 dự kiến sẽ có gì mới?

Thông báo lỗi tốt hơn, phân phối thư viện Ivy cho NPM cũng trên bảng vẽ cho khung phát triển web.

Theo các nhà phát triển của Angular 12, một bản nâng cấp đã lên kế hoạch cho khung phát triển web phổ biến do Google xây dựng, đã đặt mục tiêu vào một loạt các cải tiến, từ tích hợp tốt hơn với các nhà cung cấp triển khai đến cải thiện thông báo lỗi.

Hiện được lên kế hoạch phát hành vào tháng 5 năm 2021, Angular 12 sẽ tiếp nối bản phát hành tháng 11 của Angular 11 , cung cấp các loại chặt chẽ hơn và hiệu suất bộ định tuyến tốt hơn.

Trong số những cải tiến đang được xem xét cho Angular 12 là có ng build  lệnh biên dịch và yarn build lệnh gói chạy các bản dựng sản xuất theo mặc định. Theo Minko Gechev, người làm việc trên Angular tại Google, mục tiêu sẽ là cải thiện khả năng tích hợp với nhiều nhà cung cấp triển khai, chẳng hạn như Heroku, Netlify và những nhà cung cấp khác. Một mục khác trong danh sách các tính năng tiềm năng là thông báo lỗi được cải thiện, với 10 lỗi hàng đầu nhận được thông báo lỗi và tài liệu chi tiết hơn nhiều.

Các tính năng khác được chú ý cho Angular 12 bao gồm:

  • Phát hành ng-linker, để cho phép phân phối thư viện Angular Ivy tới NPM. Điều này sẽ cho phép ngừng sử dụng trình biên dịch tương thích và cải thiện thời gian xây dựng.
  • Chia nhỏ mô-đun thử nghiệm và môi trường sau mỗi thử nghiệm. Bản sửa đổi này sẽ cải thiện đáng kể tốc độ kiểm tra.
  • Hỗ trợ sẵn sàng sản xuất cho trình tạo mô-đun Webpack 5.
  • CLI sử dụng chế độ nghiêm ngặt theo mặc định cho các dự án mới.
  • Hỗ trợ Sass nội tuyến trong các thành phần.
  • Một phiên bản mới của dịch vụ ngôn ngữ Ivy cung cấp tính năng kiểm tra kiểu được cải tiến.
  • Cắt bớt CSS không quan trọng cho các kiểu nội tuyến trong Universal. Tính năng thử nghiệm này sẽ được kích hoạt dưới dạng khả năng chọn tham gia hoặc chọn không tham gia. Angular Universal hiển thị các ứng dụng Angular trong máy chủ.

Nhóm phát triển Angular trước đây đã công bố lộ trình cho công nghệ trích dẫn các khả năng như hỗ trợ Webpack 5. Các bản phát hành điểm của Angular 11 vẫn đang được phát triển, với bộ phát hành Angular 11. Một đã được lên kế hoạch để tăng hiệu suất và cung cấp các cải tiến cho trình biên dịch, trình biên dịch CLI và dịch vụ ngôn ngữ, cùng với các bản sửa lỗi.

Tham khảo https://www.infoworld.com/article/3603268/angular-12-looks-to-improve-deployment-integrations.html

Viết một bình luận