Apache Solr (search engine) là gì?

Solr là một nền tảng search chuyên nghiệp mã nguồn mở, được viết bằng Java, từ dự án Apache Lucene. Những tính năng chính bao gồm full-text search (tìm kiếm toàn văn bản), hit highlighting (đánh dấu), faceted search (tìm kiếm sắc cạnh), real-time index (đánh chỉ mục thời gian thực), dynamic clustering (phân nhóm linh động), database integration (tích hợp cơ sở dữ liệu), NoSQL và xử lý văn bản phong phú. Việc cung cấp tìm kiếm phân tán và nhân rộng index, Solr được thiết kế cho khả năng mở rộng và khả năng chịu đựng. Solr là công cụ tìm kiếm doanh nghiệp phổ biến thứ hai sau Elasticsearch.

Solr chạy như một máy chủ tìm full-text search độc lập. Nó sử dụng lõi thư viện tìm kiếm Lucene Java cho việc đánh chỉ mục full-text và tìm kiếm, và có REST (REpresentational State Transfer) như API HTTP/XML và JSON khiến nó có thể sử dụng bởi những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Cấu hình mở rộng của Solr cho phép nó có thể được thiết kế với nhiều loại ứng dụng mà không cần code Java, và nó có một kiến trúc plugin hỗ trợ chỉnh sửa nâng cao hơn.

Ví dụ:

building-seo-sem-app-apache-solr

Tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Solr

Tìm hiểu thêm: http://lucene.apache.org/solr/features.html

1 bình luận về “Apache Solr (search engine) là gì?”

Viết một bình luận