Cơ bản về Directives trong Angular CLI

1 Directives là gì? Directives là một đối tượng giúp chúng ta dễ dàng thay đổi một đối tượng khác và cách áp dụng rất đơn giản và linh hoạt. Directives có thể hiểu như là các đoạn mã typescript (hoặc javascript) kèm theo cả HTML và khi gọi thì gọi như là HTML luôn. … Đọc tiếp Cơ bản về Directives trong Angular CLI

Amazon RDS (Amazon Relational Database Service) là gì

Amazon RDS là dịch vụ lưu trữ các cở sở dữ liệu riêng biệt cho các ứng dụng yêu cầu lớn như ứng dụng thương mại điện tử, điện thoại di động và trò chơi trực tuyến, ứng dụng Web,… Với dịch vụ này bạn có thể tùy ý lựa chọn các cấu hình, công cụ cở dữ liệu, dễ dàng cài đặt và sử dụng với giao diện web, Database của bạn sẽ hoạt động nhanh hơn và bạn luôn yên tâm thời gian hoạt động 24/24 mà không có bất cứ rào cản nào, chi phí trả khá thấp linh hoạt bạn sử dụng bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu.