Dễ dàng học lập trình React Native theo mục lục chuẩn

Với công nghệ web và react chúng ta có thể xây dựng rất nhiều ứng dụng tuyệt vời, Ví dụ như Facebook. Tuy nhiên web chỉ là một phần của câu chuyện dài. Với những hạn chế hiện tại của web, các ứng dụng android và ios đang dần dần lên ngôi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể xây dựng được một ứng dụng android hay ios một cách dễ dàng, và đó là lí do tại sao chúng ta có React Native:

– React Native sử dụng ngôn ngữ Java Script cực kì thân thiện: Một lập trình viên có thể lập trình tốt cho cả hai nền tảng Android và iOS chỉ với một ngôn ngữ duy nhất là javascript.

– React Native tạo ra những Native App (không phải Web App), tạo nên sự trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng: tốc độ nhanh, tương tác phần cứng thiết bị một cách hoàn hảo.

Nắm vững mục lục, người lập trình sẽ có thể:

– Tự thiết kế được ứng dụng trên Android + iOS với React Native

– Làm chủ công nghệ React Native, bạn sẽ đủ khả năng tiếp thu những công nghệ React khác của Facebook một cách nhanh chóng.

– Nắm rõ quy trình xây dựng một ứng dụng Andoird/iOS bằng React Native: Phân tích, thiết kế UI/UX, lập trình React, export APK & iPA, submit ứng dụng lên Store.

– Đủ khả năng apply vào các công ty lập trình di động trên nền React.

Chương 1: Lập Trình JavaScript Cơ Bản

 1. – Khai báo biến
 2. – Các hàm cơ bản: If, if else, while, for, switch case, try catch
 3. – Mảng (Array)
 4. – Functions & Tham số
 5. – Class
 6. – Các action quan trọng phải biếtsetTimeoutsetInterval

  Các hàm tính toán trong Math

  Các hàm xử lý chuỗi

Chương 2: Giới Thiệu React

 1. 1. Giới thiệu state và props
 2. 2. Xử lý dữ liệu trong react
 3. 3. Quản lý dữ liệu thông qua redux
 4. 4. Sử dụng thư viện kết nối với Server

Chương 3: Xây Dựng Server Với Ngôn Ngữ Javascript

 1. 1. Tìm hiểu về database mongoose
 2. 2. Xây dựng server nodejs
 3. 3. Hướng dẫn up server lên heroku

Chương 4 : Giới Thiệu Về React Native

 1. – Cách hoạt động của ứng dụng React Native
 2. – Cài đặt môi trường làm việc với React Native (Windows + iOS)
 3. – Quy trình thiết kế ứng dụng React Native
 4. – Hướng dẫn build ứng dụng trên máy Android + iPhone

Chương 5: Component Trong React Native

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về Hooks trong React Native
 4. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 5. Text Component
 6. Image Component
 7. View Component
 8. TouchableHighlight
 9. Flatlist
 10. ReactNavigation
 11. Component lồng Component
 12. Export Component
 13. Truyền tham số cho Component

Chương 6: Styles – Định Dạng Giao Diện Ứng Dụng

 1. Các cách tạo định dạng StyleSheet
 2. Sử dụng StyleSheet
 3. Export StyleSheet
 4. Truyền Styles dạng Props
 5. Chia sẽ Styles
 6. Positioning và Design giao diệnCách 1: Sử dụng FlexboxCách 2: Sử dụng Absolute Positioning

  Cách 3: Kết hợp Flexbox & Positioning

Chương 7: Các Platform APIs

 1. Thư viện Geolocation- Bắt tọa độ người dùng- Quản lý Permissions

  – Hướng dẫn test location trên máy iPhone

  – Theo dõi tọa độ người dùng

 2. Camera và Photos của người dùng- Sử dụng CameraRoll- Lấy danh sách hình với GetPhotoParams

  – Tạo hình ảnh chụp từ CameraRoll

  – Hiển thị danh sách hình ảnh

 3. Lưu trữ dữ liệu với AsyncStore

Chương 8: Modules

 1. Debug với JavaScript
 2. Debug với React Native
 3. Debug với Beyond Javascript

Chương 9: Xuất Bản Ứng Dụng Lên AppStore

 1. Hướng dẫn chọn Supported Device & Traget iOS version
 2. Lauching Screen Image
 3. Cấu hình Application icon
 4. Cấu hình Bundle Name
 5. Cấu hình AppDelegate.m
 6. Archive ứng dụng lên AppStore

Chương 10: Xuất Bản Ứng Dụng Lên Google Store

 1. Cấu hình Application icon
 2. Xuất file APK dạng release
 3. Submit ứng dụng lên Google Store

Tham khảo: https://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-react-native.html

Viết một bình luận