NPM là gì? Sử dụng NPM như nào?

NPM là gì?

NPM là Node Package Manager, là một phần của Node.js, giúp bạn có thể tải các module của Node về dự án (sử dụng cú pháp Javascript).

Cloud lưu trữ là www.npmjs.com, chứa hàng ngàn module để download và sử dụng. NPM được cài đặt ngay khi bạn cài Node.js.

npm

Một số lệnh liên quan tới NPM

Xem version của NPM

npm -v

Cập nhật phiên bản mới nhất NPM

npm install npm -g

Cài đặt một module vào thư mục hiện tại

npm install <module>

Cài đặt module và sử dụng chung cho các dự án

npm install <module> -g

Nếu đang đứng ở thư mục dự án, bạn có thể liệt kê các module đã cài

npm ls -l

 

 

 

 

Viết một bình luận