Phân biệt devDependencies và Dependencies trong NodeJs

  • devDependencies là những module sẽ chỉ được dùng vào mục đích phát triển sản phẩm
  • dependencies là những module sẽ được sử dụng trong quá trình chạy sản phẩm thực tế.

Để lưu một package từ dependencies sang devDependencies, chỉ cần thêm --save-dev sau một sau câu lệnh trong quá trình cài đặt package. Giả sử mình muốn cài đặt một package express và khai báo chúng trong mục devDependencies thì câu lệnh sẽ như sau: 

npm install express --save-dev.

Một vài ví dụ của các package khi được khái báo trong dependencies: React, Redux, Express và Axios, đây là những package lúc nào chúng ta cũng sẽ cần trong quá trình release sản phẩm.

Một vài ví dụ của các package khi được khái trong devDependencies: Nodemon, Babel, ESLint và một vài testing frameworks như Chai, Mocha, Enzyme

Một dự án luôn đi kèm với sự xuất hiện của vô vàng các package khác nhau, tuỳ mục đích sử dụng sẽ có những package chỉ đến trong quá trình phát triển, testing nhưng bên cạnh cũng sẽ có rất nhiều package luôn cần chúng mọi nơi mọi lúc trong quá trình chạy sản phẩm thực tế.

Do đó sự xuất hiện của devDependencies  dependencies sẽ giúp sẽ quá trình phân loại cũng như deloy sản phẩm một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Viết một bình luận