Lập trình cơ bản giao diện cho Shopify

Shopify là gì? Shopify là SaaS (Software-as-a-service) Shopify cung cấp nền tảng theo dạng SaaS, tức là hệ thống core và nền tảng đều được host trên hệ thống của riêng Shopify. Điều này tương tự như việc sử dụng WordPress.com (để làm blog) chứ không phải sử dụng bằng cách tải về máy và … Đọc tiếp Lập trình cơ bản giao diện cho Shopify