Ngôn ngữ lập trình Swift của Apple sẽ được sử dụng trong hệ điều hành Fuchsia của Google

Theo TheNextWeb, hành động này của Google được tiến hành ngay sau khi Apple tuyên bố sẽ mở mã nguồn của Swift cho cộng đồng mạng, cũng như để Google có thể tạo các công cụ đặc biệt cho iPhone và iPad. Tuy nhiên sự việc không chỉ đơn giản như vậy.