Sử dụng bootstrap 4 trong React bằng React Bootstrap

React Bootstrap là gì? React Bootstrap là Bootstrap được xây dựng lại bằng React. Link: https://react-bootstrap.github.io/getting-started/introduction React-Bootstrap thay thế Bootstrap JavaScript. Mỗi thành phần đã được xây dựng từ đầu như một thành phần React thực sự, không có các phụ thuộc không cần thiết như jQuery. Là một trong những thư viện React lâu đời nhất, … Đọc tiếp Sử dụng bootstrap 4 trong React bằng React Bootstrap

Sử dụng ngx-bootstrap Bootstrap 3 và 4 trong Angular CLI

ngx-bootstrap là gì? ngx-bootstrap là một dự án Mã nguồn mở (MIT Licensed), đây là một dự án độc lập với sự phát triển liên tục được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của những người ủng hộ tuyệt vời. ngx-bootstrap chứa tất cả các thành phần Bootstrap cốt lõi (và không chỉ) do Angular … Đọc tiếp Sử dụng ngx-bootstrap Bootstrap 3 và 4 trong Angular CLI

Bootstrap 5 alpha có những đặc điểm gì mới?

Các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp tại Customize docs Ở version 5 này đã loại bỏ đi những phần lỗi thời, có 2 điểm vô cùng nổi bật Bootstrap 5 loại bỏ hoàn toàn jQuery Không hỗ trợ Internet Explorer nữa. Thay vào đó, bootstrap 5 được xây dựng các công cụ thân thiện … Đọc tiếp Bootstrap 5 alpha có những đặc điểm gì mới?