Sử dụng bootstrap 4 trong React bằng React Bootstrap

React Bootstrap là gì? React Bootstrap là Bootstrap được xây dựng lại bằng React. Link: https://react-bootstrap.github.io/getting-started/introduction React-Bootstrap thay thế Bootstrap JavaScript. Mỗi thành phần đã được xây dựng từ đầu như một thành phần React thực sự, không có các phụ thuộc không cần thiết như jQuery. Là một trong những thư viện React lâu đời nhất, … Đọc tiếp Sử dụng bootstrap 4 trong React bằng React Bootstrap