Học Java cơ bản và nâng cao

Tham khảo: http://vietjack.com/java/index.jsp

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao. Nó được sử dụng để hướng tới các lập trình viên viết ứng dụng “write one, run everywhere” (viết một lần, chạy mọi nơi, nghĩa là đoạn code Java sau khi được biên dịch có thể chạy được trên tất cả các nền tảng hỗ trợ Java mà không cần phải được biên dịch lại. Các ứng dụng Java sau khi đã được biên dịch thành bytecode có thể chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào (Java virtual machine)

Cho đến năm 2015, Java là một trong những ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt cho các úng dựng web client- server. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 9 triệu lập trình viên Java

Java cơ bản

Xem thêm   Học CSS căn bản

Khái niệm Hướng đối tượng

File và I/O trong Java

String trong Java

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Cấu trúc dữ liệu trong Java

Collection trong Java

Java nâng cao

Xem thêm   REACT JS là gì?

Inner Class trong Java

Chuyển đổi dữ liệu trong Java

Viết một bình luận