Plugin wordpress Blank Slate – tạo template rỗng giúp thiết kế landing

Link plugin: https://vi.wordpress.org/plugins/blank-slate/

Giới thiệu: tạo ra một mẫu trang cung cấp cho bạn một trang trống để chỉ nội dung của trang được hiển thị. Đầu trang và chân trang hoàn toàn trống. Điều này rất tốt cho các trình tạo trang (Beaver Builder, Divi, v.v.)

Viết một bình luận