WordPress plugin: WooCommerce Memberships, tạo plan mua sản phẩm, dựng quan hệ khách hàng với sản phẩm

Tạo membership, thiết lập quan hệ giữa sản phẩm và khách hàng, phân quyền. Để dễ hình dung, nó giống mô hình Khách hàng mua 1 gói (plan) trả phí, sau đó sẽ có những đặc quyền riêng để truy cập thêm tới bài viết, sản phẩm ….

Link plugin: https://woocommerce.com/products/woocommerce-memberships/

Hướng dẫn sử dung: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-memberships

WooCommerce Memberships content dripping with trial
WooCommerce Memberships: member free shipping

Viết một bình luận