So sánh NextCloud và OwnCloud

Tôi hơi bối rối vì ban đầu của ownCloud 10 có một trang ứng dụng nhưng dường như nó không hoạt động bình thường. Sau đó tôi tìm thấy trang Marketplace và hoạt động tốt. Tính năng Marketplace mới này trông đẹp hơn so với các trang Apps của Nextcloud và chúng dường như đang thiết lập giai đoạn để tích hợp bên thứ ba vào đó hơn. Mặt khác, ngày nay có rất ít ứng dụng, so với những gì Nextcloud có.

OwnCloud là gì?

Grank Karlitschek, một chuyên gia phát triển phần mềm KDE người Đức, đã bắt đầu phát triển OwnCloud vào tháng 1 năm 2010, với mục đích cung cấp một phần mềm miễn phí nhằm thay thế các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đán mây độc quyền. OwnCloud là một ứng dụng mã nguồn mở miễn phí có giao diện web mạnh mẽ để xây dựng một hệ thống lưu trữ đám mây nhằm đồng bộ hóa dữ liệu, chia sẻ tập tin, và lưu trữ từ xa. OwnCloud được viết bằng ngôn ngữ PHP/javascript.