Hướng dẫn cài đặt OwnCloud cơ bản trên Centos 7

Chuẩn bị

Chú ý: Các lệnh trong bài đều được thực thi với quyền root

Như đã đề cập ở bài 1, OwnCloud dựa trên ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu kết hợp (MySQL, MariaDB, SQLite..). Vì vậy cần cài đặt PHP, Apache web server và MySQL server trên CentOS 7.

Cấu hình SELinux cho phép OwnCloud ghi dữ liệu.

Cấu hình Iptables firewall cho phép Apache.

Khởi động Apache và MariaDB

Tự động khởi động các dịch vụ trên khi hệ thống khởi động

 Download và Setup

Download gói OwnCloud từ trang chủ chính thức

Giải nén file

Cấu hình cho phép web server đọc và ghi các files trong thư mục của OwnCloud

Tạo Database

Khởi động lại dịch vụ MariaDB

Cấu hình bảo mật cho MariaDB

 

Đăng nhập vào MariaDB server

Tạo database clouddb

Cho phép clouddbuser sử dụng database clouddb trên localhost với mật khẩu chỉ định (hãy đổi mật khẩu password bằng mật khẩu của bạn)

Cấu hình Apache server

Trong cấu hình Apache web server, bạn nên kích hoạt .htaccess để nâng cao các tính năng bảo mật, bởi vì mặc định .htaccess bị tắt. Để kích hoạt, tạo một file cấu hình mở rộng thay vì cấu hình file chính (http.conf)

và thêm các dòng sau

Khởi động lại Apache

Cấu hình OwnCloud

Mở giao diện web browser, nhập địa chỉ http://<địa chỉ ip máy chủ cài đặt owncloud>/owncloud (hoặchttp://<domain của bạn>/owncloud). Browser sẽ tự động chuyển tới trang cấu hình OwnCloud khi đăng nhập lần đầu tiên. Nhập admin username, mật khẩu, data folder location và thông số database. Bạn có thể chọn SQLite hoặc MariaDB. Nếu chọn SQLite, bạn không cần nhập thông số database. Với MariaDB, bạn cần nhập các thông tin như tên database, username đã tạo ở bước trên.

oc5

 

Sau khi đăng nhập, bạn có thể chọn download OwnCloud client để upload và sync file.

oc6

Đến đây bạn đã hoàn thành việc cài đặt cơ bản cho OwnCloud. Các bài viết tiếp theo sẽ đề cập đến việc sử dụng, tạo mô hình có tính sẵn sàng cao cũng như các cấu hình nâng cao tính bảo mật khác.

Tham khảo: blogit.edu.vn

Viết một bình luận