Tạo một Restful API bằng Serverless, NodeJs và Express

Để dễ dàng hình dung, bài viết sẽ xoay quanh các từ khóa:

Chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều người sử dụng Serverless để triển khai các ứng dụng web. Lợi ích là những triển khai nhanh chóng, tốc độ nhanh, quy mô tự động, và chi phí trả cho mỗi lần thực hiện.

Nhưng di chuyển đến serverless cũng có một đường cong học tập. Bạn cần phải tìm hiểu sự phức tạp của nền tảng bạn đang sử dụng, bao gồm các chi tiết cấp thấp như định dạng đầu vào yêu cầu và hình dạng yêu cầu của đầu ra trả lời. Điều này có thể làm chậm quá trình phát triển của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo một dịch vụ Serverless mới sử dụng Express.js. Chúng ta sẽ:

  • Triển khai một điểm cuối API đơn giản

  • Thêm một bảng DynamoDB và hai điểm cuối để tạo và lấy một đối tượng người dùng

  • Thiết lập định tuyến đường dẫn cụ thể cho các số liệu chi tiết hơn và giám sát

  • Cấu hình môi trường của bạn để phát triển địa phương để có trải nghiệm phát triển nhanh hơn.

Bài viết tóm tắt này giúp bạn nắm nhanh bài thực hành gốc và việc học theo những bài thực hành tiếng Anh là một việc rất quan trọng.

Chúng ta hãy bắt đầu tại đây: https://serverless.com/blog/serverless-express-rest-api/

 

Viết một bình luận