Plugin wordpress giúp gửi tin nhắn SMS ở Việt Nam

eSMS

Link hướng dẫn cài đặt cho web wordpress: https://esms.vn/huong-dan/huong-dan-tich-hop/huong-dan-tich-hop-esms-vao-wordpress-khong-can-viet-code

Link plugin: https://wordpress.org/plugins/esms-gui-tin-nhan-sms

Hiện tại, plugin hỗ trợ gửi mail cho:

  • Contact Form 7
  • NinjaForms
  • Woocommerce

Viết một bình luận