Plugin wordpress The Paste – đăng ảnh vào bài bằng copy/paste

Tên plugin: “The Paste”

Mỗi khi chọn Media khi chèn ảnh, bạn có thể lựa chọn Copy & Paste, rồi copy ảnh ở nơi khác, paste vào đây, sửa tên ảnh, chọn Upload, như vậy sẽ tiết kiêm được khá nhiều thao tác up ảnh truyền thống:

Viết một bình luận