Học Bootstrap 4 từ A tới Z

Xem thêm:

Bootstrap 4 là gì?

Bootstrap 4 là phiên bản mới nhất của Bootstrap, đây là bộ khung HTML, CSS và JavaScript phổ biến nhất để phát triển các trang web có tính đáp ứng, di động đầu tiên.

Bootstrap 4 là hoàn toàn miễn phí để tải về và sử dụng!

Bootstrap 4 vs Bootstrap 3

Bootstrap 4 là phiên bản mới nhất của Bootstrap; với các thành phần mới, bảng định dạng nhanh hơn và đáp ứng nhiều hơn.

Bootstrap 4 hỗ trợ phiên bản mới nhất, ổn định của tất cả các trình duyệt và nền tảng chính. Tuy nhiên, Internet Explorer 9 và xuống không được hỗ trợ.

Nếu bạn cần hỗ trợ IE8-9, hãy sử dụng Bootstrap 3. Đây là phiên bản ổn định nhất của Bootstrap và nó vẫn được nhóm hỗ trợ sửa lỗi và thay đổi tài liệu. Tuy nhiên, không có tính năng mới sẽ được thêm vào nó.

Lưu ý: Bootstrap 4 hiện đang trong phiên bản beta (có nghĩa là nó đã được kiểm tra kỹ lưỡng và gần với phiên bản “cuối cùng”).

Học cơ bản Bootstrap 4

Học Bootstrap 4 với Grids

Tham khảo: w3school.org

Viết một bình luận